Wednesday, April 28, 2010

Projekti eesmärkidest ja ideest...

Idee Saaremaal projekt korraldada oli meil juba ammu. Tahtsime valida teemat, mis oleks tõsiselt oluline ning millest meil kõigil midagi õppida oleks. Erinevaid teemasid sirvides jäi meile silma mõsite maailmaharidus, ja kuna keegi meist esimese hooga ei osanud seda defineerida, siis otsustasime seda lähemalt uurida ja leidsime järeldusele, et Eesti keeles sobiks maailmaharidust paremini iseloomustama mõiste globaalne teadlikkus. Globaalse teadlikkuse puhul on tegu probleemidega, mis on väga olulised kõigile inimestele: kuigi otseselt nad ei pruugi iga indiviidi puudutada, siis kaudselt mõjutavad nad meie kõigi elu. Sellised globaalsed teemad nagu jätkusuutlik areng, immigratsioon, kliima soojenemine, vaesus, vaba kaubandus, võitlus rassismi ja ksenofoobia vastu, inimkaubandus, sõjad ja konfliktid, meedia mõju jt on meile väga olulised ning selleks soovime lähemalt uurida neid teemasid enda jaoks kui ka laiemas kontekstis: Saaremaal, Eestis ja Euroopas (maailmas). Aasta 2010 on Euroopa vaesuse vastase võitluse aasta ja ka noorte üleilmastumise alase teadlikkuse tõstmine aasta – seega lähevad meie projekti eesmärgid väga hästi kokku Euroopa Noored programmi rahvusvaheliste eesmärkidega – on ju vaesuse vastane võitlus olulisel kohal ka globaalse teadlikkuse osas ja oma projektiga me tõstame väga suures osas kõigi osalejate teadlikkust ülemaailmastumise osas, mis kattub tihedalt maailmahariduse teemaga. Me (meie ja teised osalejad) saame teadlikuks paljudest globaalsetest probleemidest, mis vajaks laiemat tähelepanu. Lisaks sellele saame me panna mitte ainult projektis osalejad nendele teemadele mõtlema, vaid ka kõiki need, keda kohtame projekti kestel (kaasa arvatud teised noored, kohalikud inimesed, meedia). Lisaks sellele korraldame projekti lõpus fotonäituse, millega anname oma sõnumit edasi laiemale üldsusele nii Tallinnas kui Saaremaal.
Oma projektiga toetame enda ja teiste osalejate kujunemist aktiivseteks kodanikeks ja Euroopa kodaniku tunnetuse tugevnemist. Selleks, et olla aktiivne kodanik, peab tingimata mõtlema globaalselt ning huvi tundma maailmahariduse teemade vastu – meie oleme seda juba tegema hakanud, seega on pool teed aktiivseks kodanikuks muutumiseks juba läbitud. Tunneme huvi teemade vastu, mis ei ole olulised ainult meile, vaid tervele inimkonnale ning üritame nendesse teemadesse kaasata ka teisi kodanikke (aktiivne kondaikuühiskond on oluline demokraatliku riigi osa ja vajalik normaalse elukorralduse toimimiseks). Euroopa mõõtme toovad meie projekti partnergrupid – meie projektis osalevad erinevatest riikidest ja kultuurilistest taustadest pärit noored – mõned suurtest linnadest, teised väikestest maakohtadest. Kindlasti on neil teistsuguseid mõtteid ja arvamusi, millest me kõik õppida saame. Saame näha ka erinevusi ja sarnasusi nende ja meie vahel ning läbi selle saame õppida aksepteerima erinevusi ning tundma rõõmu nii sarnasuste kui erinevuste üle. Kuigi me oleme erinevad, siis oleme me võrdsed Euroopa mõistes – kõik oleme Euroopa kodanikud. Meie vahel tekivad läbi ühiste töötubade, õppevisiitide, kultuuridevaheliste õhtute, ühiste tegevuste jm sotsiaalsed sidemed, mis juba nii kergesti ei purune. Me ei õpi tundma mitte ainult teiste noorte riikide, kultuure, kombeid ja traditsioone, vaid ka persoone. Ja nemad meid.
Näiteks õpime me mõistma, et meid ühendab see, et me oleme aktiivsed noored Euroopas, kes tahavad midagi ära teha ja maailma muuta. Koos tegutsedes me saame kaasata ka teisi noori ning samm-sammu haaval muuda ühiskonda ja avardada inimeste maailmapilti. Kindlasti loome kontakte, mis säilivad aastaid ning viime ellu ka uusi projekte tulevikus, mis arendavad antud teemat edasi.
Väga oluline on meie jaoks see, et me teeme kogu projekti ise ja see toimub meie kodukoha lähedal. Saaremaa elanikkond väheneb iga aastaga ning projektiga loodame elavdada kohalikku kogukonda ning näidata, et ka Saaremaal on sellised suured, toredad ja laia kandepinnaga projektid võimalikud. 

No comments:

Post a Comment